Změna
Obchodík sme otvorili v marci roku 2018. Najskôr k nám začali chodiť študenti, no čoraz viac sa tešíme popularite aj u staršej generácie. Postupne sa to mení, ľudia viac vidia aj za oponu, doteraz zastieranú, chcú začať sami od seba, chcú žiť ekologickejšie.
ROZHODNUTIE

Je to všade vôkol nás. Aj dobré aj zlé. ​Možnosť voľby.

Sme partia kamošov, ktorá svojou troškou podporuje ekologické cítenie a zodpovedné spotrebiteľské správanie. Keď sme dospeli do štádia, že máme možnosti, schopnosti a chuť začať s niečím podnikať, rozhodli sme sa ísť touto cestou. Od myšlienky k činom nie je v tomto prípade ďaleko.

Ak aj u Vás padne voľba na "NoPack" čapovanú drogériu, stačí otvoriť dvere nášho voňavého obchodíka. Prineste si pôvodné nádoby, načapujte si, koľko sa Vám žiada a budete prekvapení, ako málo zaplatíte.

Nezachraňujeme svet žiadnymi veľkými činmi, len sme priniesli do nášho mesta VOĽBU.

Ranní světlo
Je dobré vidieť viac
Je dobré vedieť viac
Uvedomiť si dôsledky svojich rozhodnutí - malých, každodenných ...že nám tie haldy nových nablýskaných obalov vôbec nechýbajú.
Dopriať voľnosť prírode aj sebe.